HD CVI РЕКОРДЕРИ DAHUA

Наличност :
Да
16-канален Tribrid HCVR, 205 кад/сек запис при 720р (1*720p на...
още за 16-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4116HE-S2
1/5
349.99лв
3-04-2018 09:46:09
Наличност :
Да
16-канален Tribrid HCVR, при 720р - запис на 1 камера на 25...
още за 16-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4216A-S3
416.46лв
3-04-2018 09:46:28
Наличност :
Да
16-канален Tribrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 16-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR7116H-4M
4/5
639.36лв
3-04-2018 09:47:27
Наличност :
Да
16-канален Tribrid HCVR, 15 кад/сек на камера запис при...
още за 16-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR7216AN-4M
1/5
643.27лв
2-07-2018 14:37:20
Наличност :
Да
16-канален Pentabrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 16-канален Pentabrid HCVR DVR - DAHUA - XVR5216A
5/5
486.85лв
3-04-2018 09:47:08
Наличност :
Да
16-канален Pentabrid HCVR,  12 кад/сек на камера запис...
още за 16-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR4116HS
3/5
271.78лв
3-04-2018 09:45:36
Наличност :
Да
16-канален Pentabrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 16-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR5116HS-S2
5/5
408.65лв
3-04-2018 09:46:47
Наличност :
Да
32-канален Tribrid HCVR, 15 кад/сек на камера запис при...
още за 32-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR5232AN-S3
5/5
721.49лв
2-07-2018 14:36:14
Наличност :
Да
32-канален Tribrid HCVR, 800 кад/сек запис до 1280x720, 3...
още за 32-канален хибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4232AN-S2
2/5
467.31лв
3-04-2018 09:48:07
Наличност :
Да
4-канален Tribrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален трибриден HCVR - DAHUA - HCVR7104H-4K
1/5
389.10лв
3-04-2018 09:42:02
Наличност :
Да
4-канален Tribrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4204A-S3
1/5
258.09лв
3-04-2018 09:40:37
Наличност :
Да
4-канален Tribrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR7104H-4M
4/5
271.78лв
3-04-2018 09:41:42
Наличност :
Да
4-канален Hybrid i-HCVR с 1 канал с интелигентна...
още за 4-канален хибриден HD-CVI DVR - DAHUA - DH-iHCVR5104H-F
5/5
224.86лв
2-07-2018 11:26:01
Наличност :
Да
4-канален Pentabrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален Pentabrid HCVR DVR - DAHUA - XVR4104C-S2
5/5
115.37лв
26-04-2018 11:31:12
Наличност :
Да
4-канален Pentabrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален Pentabrid HCVR DVR - DAHUA - XVR7104C
3/5
232.67лв
3-04-2018 09:41:21
Наличност :
Да
4-канален Pentabrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR4104HE
1/5
177.93лв
3-04-2018 09:40:07
Наличност :
Да
4-канален Pentabrid HCVR, 15 кад/сек на камера запис при...
още за 4-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR5104C-S2
5/5
154.46лв
3-04-2018 09:41:00
Наличност :
Да
8-канален 4K Pentabrid HCVR
още за 8-канален 4K Pentabrid - DAHUA - XVR5108H-4KL-8P
2/5
467.31лв
2-07-2018 11:25:32
Наличност :
Да
8-канален Tribrid HCVR, 109 кад/сек запис при 720р (1*720p на...
още за 8-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4108HE-S2
1/5
220.95лв
3-04-2018 09:42:48
Наличност :
Да
8-канален Tribrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR7108H-4M
4/5
389.10лв
3-07-2018 14:23:08
Наличност :
Да
8-канален Tribrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален трибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR7208AN-4K
1/5
643.27лв
3-04-2018 09:45:14
Наличност :
Да
8-канален Tribrid HCVR, при 720р - запис на 1 камера на 25...
още за 8-канален хибриден HD-CVI DVR - DAHUA - HCVR4208A-S3
1/5
330.44лв
3-04-2018 09:43:07
Наличност :
Да
8-канален Pentabrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален Pentabrid HCVR - DAHUA - XVR5208A
2/5
357.82лв
3-04-2018 09:43:53
Наличност :
Да
8-канален Pentabrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален Pentabrid HCVR - DAHUA - XVR7208A
5/5
465.35лв
3-04-2018 09:44:53
Наличност :
Да
8-канален Pentabrid HCVR, 25 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален Pentabrid HCVR DVR - DAHUA - XVR7108H
4/5
355.85лв
3-04-2018 09:44:16
Наличност :
Да
8-канален Pentabrid HCVR, 1 SATA HDD (до 8TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1...
още за 8-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR4108C-S2
5/5
154.46лв
3-04-2018 09:42:30
Наличност :
Да
8-канален Pentabrid HCVR, 12 кад/сек на камера запис при...
още за 8-канален Pentabrid HD-CVI DVR - DAHUA - XVR5108C-S2
4/5
252.23лв
3-04-2018 09:43:29