Как да си направя аналогово видеонаблюдение?

Как да си направя видеонаблюдение   Как да си направя видеонаблюдение

Видеонаблюдение по FTP/UTP кабел 

Как да си направя видеонаблюдение с коаксиален кабел   Как да си направя видеонаблюдение

Видеонаблюдение по коаксиален кабел