Новини за видеонаблюдение

Всичко свързано със ситеми за видеонаблюдение, камери за видеонаблюдение, записващи устройства за аналогово и цифрово видеонаблюдение. Как се изгражда система за видеонаблюдение, кой и къде монтира камери за видеонаблюдение.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18


Видеозаписите от средства за видеонаблюдение представляват ли лични данни?

04.05.2012

 

Видеонаблюдение

В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др. Във връзка с масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим информираността на гражданите относно упражняването на техните права при осъществяване на видеонаблюдение.

Въпрос: Видеозаписите от средства за наблюдение представляват ли лични данни?

Отговор: Да. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин.

Въпрос: Видеонаблюдението „обработване на лични данни” ли е?

Отговор: Да. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Въпрос: Кой има право да извършва видеонаблюдение? Отговор: Право да извършват видеонаблюдение имат:

  1. Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;
  2. Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;
  3. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран/а от администратора за извършваното видеонаблюдение?

Отговор: Да. Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.

Въпрос: Имат ли право работодателите да извършват видеонаблюдение на работното място на работниците/служителите, с които са в трудови правоотношения?

Отговор: Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, администраторът може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това или при дадено изрично съгласие от лицата - обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

Въпрос: Имам ли право да възразя срещу осъществявано спрямо мен видеонаблюдение?

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъдете записван чрез камери за видеонаблюдение, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Въпрос: Имам ли право на достъп до видеозаписи, отнасящи се до мен, записани с камери за видеонаблюдение?

Отговор: Да. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо собствения ми недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел?

Отговор: Действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо мен се извършва видеонаблюдение, за което не е поискано моето съгласие?

Отговор:

  1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
  2. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

Актовете от системата за видеонаблюдение във Варна са незаконни

27.04.2012

Актовете, съставени след установени нарушения на закона за движение по пътищата, заснети от системата за видеонаблюдение във Варна са незаконни. Това заключение направи общинският съветник Андрей Василев на днешното заседание на комисията „Собственост и стопанство“ след като стана ясно, че системата за видеонаблюдение не е въведена в експлоатация.

Системата за видеонаблюдение се експлоатира от Областна дирекция на полицията в морската столица от 9 юни 2008 година до настоящия момент. Тя е собственост на дружество „Варна Ефкон“ ООД съвместно с дружество Ефкон АГ-Австрия, в лицето на нейната дъщерна компания „Ефкон България“ООД – 52% и Община Варна – 48%. „Варна Ефкон“ ООД е получила за изминалия период финансиране от 5 000 000 лева, изцяло платени от местната община -2 000 000 лева и 3 000 000 лева от целева субсидия. До момента сервизирането и поддържането на системата се поема от дружеството. От там искат да прекратят безвъзмездното използване на системата от Областна дирекция на полицията, която е и единственият ползвател.

Дружеството „Варна Ефкон“ ООД предлага на Министерството на вътрешните работи да предостави за използване системата за видеонаблюдение срещу заплащане на ежемесечен наем от 150 000 лева. Това ще се осъществи с подписването на договор за експлоатация за срок от 60 месеца. Срещу получаваните средства дружеството ще има възможността да доплаща цената на системата на нейния доставчик, поема разходите по поддръжка и разширява обхвата на видеонаблюдението.

Общинските съветници приеха предложението на дружеството и искането ще бъде изпратено до Министерството на вътрешните работи.

Законна ли е системата за видеонаблюдение във Враца?

26.04.2012

Системата за видеонаблюдение във Враца, която е монтирана в някои градски части и обхваща двете основни пътни артерии- международен път Е-79 от и за София и ІІ-15, който води трафика към ферибот Оряхово-Бекет и обратно, е на път да се окаже незаконна. Това стана ясно на редовното заседание на общинските съветници във Враца. Сенаторът от ВМРО ген. Валери Стаменов, който е бивш директор на полицията, не получи отговор на въпроси, зададени към кмета на предишната сесия. Ген. Стаменов попита кой и кога е поръчал изграждането на система за видеонаблюдение, защото тя е: " нарушение на конституционните права на гражданите на Враца".
 
Кметът инж. Николай Иванов не можа да отговори нищо на питането дали има видеонаблюдение по път Е-79 между Враца-Мездра и обратно, както и по път ІІ-15 по направление Враца-Оряхово и обратно, и някои площади от градската част.
 
"Причината за липсата на готов отговор е, че в общинската администрация няма информация по този въпрос. Поискана е информация от областната дирекция на полицията, но до този момент нямаме отговор"...
 
Стаменов отговори, че е очаквал липсата на отговор, тъй като предварително е бил наясно със ситуацията, защото:
 
"Стопанин на улиците и пътищата- без републиканските, е общината и е недопустимо, освен в един-единствен случай- когато общината не знае какво се прави. Тези изключения са възможни, когато става дума за престъпления, наказуеми от закона със затвор над 5 години по Закона за специалните разузнавателни средства.От вашия отговор става ясно, че в момента всички граждани на Враца се третират като престъпници, от които се очаква да бъдат зцатворени за повече от 5 години."
 
Системата за видеонаблюдение беше изградена в навечерието на местните избори миналата година и беше открита с идването на силов министър през есента във Враца, когато беше обявено, че градът е сред малкото с подобна действаща система. След заседанието на местния парламент обаче се разбра, че май тя работи в разрез на конституционните права на жителите на Враца.

Спецзвено и видеонаблюдение ще борят кражбите на гориво в БДЖ

25.04.2012

Специално звено ще лови служителите на БДЖ „Товарни превози", които крадат гориво. Това обяви управителят на дружеството Пламен Джуров. Новината за това идва след редица установени кражби на гориво от работещи в системата. На 26 април сутринта работещи на гарите в Илиянци и Волуяк са хванати, че са източили стотици литри гориво.

Служителите на „Товарни превози" вече няма да крадат безнаказано гориво от машините на дружеството. Нова структура ще хваща работещите там, които си докарват допълнително средства с източване на нафта и дизел. Това съобщи управителят на дружеството Пламен Джуров. „В момента формираме ядро, което ще се занимава само с проверки, ще бъде като корпус за бързо реагиране. Денонощно ще се правят такива проверки, докато не установим, че се успокоят нещата и докато не изчезнат тубите, маркучите", каза той.

Нелоялните служители ще бъдат освобождавани, каза съуправителят Ивайло Иванов. „Щом освободихме над 1000 човека, а нашите служители продължават да имат свободно време, за да вършат нещо различно от това, което трябва, значи ще продължаваме по същия начин. Само че няма да предприемаме такива мерки да ги освободим, след месец-два някой да ги възстанови. Ще ги освобождаваме бавно и сигурно", закани се той.

По време на проверките в цялата страна ръководството на дружеството е участвало и в екшън сцени. Оттам разказаха, че при извършването на проверка на локомотив е имало специална стратегия и служители са се крили под мост близо до Капитан Андреево и чакали машината да се появи от Свиленград към Капъкуле с идеята, когато се върне обратно след половин час, някой да спре локомотива, за да бъде осъществен контролът.

От железниците очакват приватизацията на „Товарни превози" да стане факт до края на годината.

източник: http://lev.bg/view_article.php?article_id=61613

Поставиха Юлия Тимошенко под денонощно видеонаблюдение

07.04.2012

Бившият премиер на Украйна Юлия Тимошенко е поставена под денонощно видеонаблюдение в двуместната килия в затворническа колония за жени в Харков. Информацията беше съобщена от нейния адвокат Сергей Власенко. Защитникът посочи, че издевателствата над неговата клиентка продължават.

"Както и досега, й се отказва необходимата медицинска помощ, а в килията й денонощно свети лампа и Юлия Владимировна вече три денонощия не може да спи" - подчерта Власенко.

Тимошенко беше осъдена през октомври м.г. на 7 години лишаване от свобода заради превишаване на служебните правомощия при подписването на газовите договори с Русия през 2009 г. Заедно с "газовото дело" срещу Тимошенко се водят още няколко криминални разследвания, свързани с премиерския й период.

Самата Тимошенко твърди, че е преследвана по политически причини. Напоследък зачестиха съобщенията, че здравето й се влошава и че в ареста не получава адекватна медицинска помощ, което властите отричат. На 30 декември тя беше прехвърлена от Киевския следствен изолатор в Качановската колония в Харков.

Техническите прегледи минават под видеонаблюдение

05.04.2012

Във всички пунктове за технически прегледи са поставени камери за видеонаблюдение.

Нововъдението е съгласно промените в изискванията при техническите прегледи на автомобили, които влязоха в сила от началото на 2012 година.

Фирмите, които извършват такива прегледи, вече трябва да бъдат свързани с електронната система на ДАИ. Промените са направени с цел да бъдат преустановени фиктивните технически прегледи на автомобили, които се извършват само по документи, съобщи Радио Варна, цитирайки директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” Коста Панайотов.

Видеонаблюдението в Русе се оказа неефективно

03.04.2012

52 нови камери за видеонаблюдение на стойност триста хиляди лева са монтирани на централния площад в Русе. Оказва се обаче, че парите са похарчени на вятъра. Това доказва смъртта на русенец, който се овъгли до неузнаваемост преди ден, буквално върху паметника на свободата, без никой да го види на охранителните камери. Видеонаблюдението в Русе трябва да пази от вандализъм паметниците на културата и новите пейки. Системата е предвидена така, че сигналът от камерите да се изпраща в специален център за наблюдение. Към общинското звено за охрана бяха назначени още девет човека, за да могат те да дават денонощни дежурства. Общата сума за проектирането и изграждането на системата за видеонаблюдение е 300 000 лв. 57-годишен русенец сложи край на живота си по изключително мъчителен начин буквално на стъпалата на паметника.Времето, за което човекът разглеждал снимки и подготвял самоубийството си, било достатъчно, за да бъде предотвратена нелепата смърт. Кметът на Русе е издал заповед и се извършва проверка по случая. Виновните ще бъдат наказани, категоричен е градоначалникът.

Разработена е система за видеонаблюдение в цялата област Велико Търново

30.03.2012

Разработена е система за видеонаблюдение в цялата област Велико Търново. С нея са запознати областният управител доц. Пенчо Пенчев, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и министър Томислав Дончев. И тримата са дали своята подкрепа за реализацията на такъв проект в региона. Това съобщи директорът на Областната дирекция на полицията комисар Живко Коцев на среща с кметовете от областта. Той обсъди с представителите на местната власт проблемите на сигурността.
“Видеонаблюдението има ключово значение в превенцията на престъпността. Направихме всичко възможно с 11-те системи, с които разполагаме в момента, да се обслужва максимално ефективно от служителите на ОД на МВР, има и разработена схема за тяхната техническа поддръжка”, каза началникът на сектор “Охранителна полиция” гл. инспектор Иван Каназирски.
От своя страна кметовете на населени места обсъдиха с представителите на МВР идеята за създаване на звена “Общинска полиция” и тяхната роля в опазването на реда. “Има огромна нужда от създаването на подобно звено. Охраната на общинските обекти – парковете и местата за отдих са от особено значение. Общинската полиция и инспектората ще имат възможност да осъществят пряк и ефективен контрол за спазването на наредбите и законите”, заяви кметът на В. Търново Даниел Панов. Той допълни, че има идея за 2012 г. в инвестиционната програма на общината да се заложат средства за допълнителни системи за видеонаблюдение.

Варна може да остане без видеонаблюдение

26.03.2012

Това е много вероятно да се случи, ако полицията откаже да плаща за него.

Варна може да остане без видеонаблюдение, ако полицията откаже да плаща за него, съобщи за Дарик общинският съветник от „Нашият град" Владимир Тонев, който представлява общината във „Варна Ефкон" ООД - съвместното дружество между Община Варна и българското представителство на австрийската компания "Ефкон АГ".

„Единственият, който извлича материални ползи от видеонаблюдението, е Областната дирекция на МВР, а тя никога не е плащала”, коментира той. Общото събрание на „Ефкон” е взело решение да се изпрати писмо до вътрешния министър Цветан Цветанов в качеството си на разпоредител с бюджетни средства да посочи оторизирани лица, с които да се водят преговори.

Енергията, която консумира уличният Биг Брадър, както и наемът на площите, където са разположени антените, се плащат от общината. „Системата е полезна, тъй като с нейна помощ намаляват катастрофите по кръстовищата, както и криминалните престъпления. Въпросът е, че тези, които я предоставиха, имат да получават още 2 млн. и 400 хил. евро и някой трябва да ги плати”, коментира общинският съветник. Според него е възможно дори договаряне за разсрочено плащане на задълженията.

Йорданка Фандъкова: В системата за видеонаблюдение на общината са включени паркове и подлези

24.03.2012

"За първи път тази година към общинската система за видеонаблюдение са включени паркове, градини и подлези. Системата ще продължи да се развива и през 2012 година". Това заяви днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на общинския център за видеонаблюдение.

Към края на 2011 г. камери са поставени в 201 обекта от които 106 училища , 76 детски заведения, 19 дома за социални услуги, посещавани от около 100 000 деца. Изградено бе и видеонаблюдение в 5 подлези публична общинска собственост, както и в 9 паркове и градини – „Южен парк трета част”, градина пред Народната библиотека, Градската градина пред Народен театър, градина „Докторски паметник”, градина „Руска църква”, градина „Св.Кл.Охридски”, градина Национална художествена галерия, „Княжевска градина”, парк „Лебеда”.

През 2012 г. системата ще обхване всички детски заведения в районите „Люлин” и „Овча купел” , чиито общ брой е 22. През пролетта ще започне поетапното изграждане на видеонаблюдение в парк „Борисова градина” заедно с възстановяване осветлението на основните алеи. Системата ще бъде свързана, както към общинския център за видеонаблюдение, така и към този на СДВР с цел по-добра оперативна обработка на информацията.

Предстои основен ремонт на 12 пешеходни подлези по бул. „Ботевградско шосе”, предвижда капиталовата програма на Столичната община за 2012 година. В тази връзка ще бъде изградено видеонаблюдение в отремонтираните подлези. Планира се още поставяне на камери в „Централен гробищен парк” и Гробищен парк „Малашевци”, като същата ще бъде локална и ще позволи по-ефективна охрана на тези два гробищни парка. Изграждане на локална система от камери за видеонаблюдение ще има и в Столичния зоопарк.

Същевременно към Столична община е организиран оперативен дежурен център, в който постъпва цялата видео информация от обхванатите в общинската система за видеонаблюдение обекти. Чрез намиращия се в този център оперативен дежурен на общинска полиция, се създават конкретни възможности за използване на получаваната информация и осъществяване на своевременна реакция, благодарение на постоянно поддържаната връзка с СДВР и районните полицейски управления на територията на Столична община.

В оперативния център ще се организира постоянна връзка и с телефон 112. Подготвя се споразумение между Столичната община и МВР всяка информация, касаеща дейността на общината да бъде своевременно предавана към оперативния дежурен общински център за вземана на адекватни мерки.

Всички предприети до този момент от общината технически и организационни мероприятия са насочени приоритетно към повишаване на мерките за подобряване сигурността и спокойствието на столичани и като краен резултат в превръщането на София в по-добър град за живеене.