Преобразуватели

Преобразувателите за видеонаблюдение са устройства, които позволяват на аналогови камери за видеонаблюдение да се използват с цифрови видеорекордер (DVR) или мрежов видеорекордер (NVR). Те работят, като преобразуват аналоговия видеосигнал в цифров сигнал, който може да бъде прочетен от DVR или NVR.