КАЛКУЛАТОРИ

в процес на обновяване!

Калкулатор от DC към AC

AC напрежение VAC
AC сила на тока A (0.3A = 300mA)
P мощност 0 Watts (W = V x A)
DC напрежение 12 V  24 V  48 V
DC Ah 0 Ah
Общо Ah, който се изтегля от батерията за един час под зададеният AC товар.

Калкулатор за дължина на кабели, сечение, ток и напрежение.

Дължина на проводника
(многожилен меден проводник)
л.м
Сечение на проводника мм2
Консуматор DC напрежение Vdc
Ток на консуматора (0.3A = 300mA) А
Мощност на консуматора (P) 0 W
Съпротивление 0 (Ω)
Пад на напрежението 0 VDC
Напрежение върху товара 0 VDC
Изходното напрежение трябва да бъде 0 VDC