ГАЛЕРИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Монтаж на булет камера

Монтаж на булет камера

Монтаж на булет камера

Монтаж на булет камера

Комбиниран монтаж

Комбиниран монтаж

Монтаж на куполна камера

Монтаж на куполна камера

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

Монтаж на камера в кожух

Монтаж на камера в кожух

МОНТАЖ НА КАМЕРА В КОЖУХ

МОНТАЖ НА КАМЕРА В КОЖУХ

Видеонаблюдение и комуникация

Видеонаблюдение и комуникация

Комуникационен шкаф

Комуникационен шкаф

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА

Център за видеонаблюдение

Център за видеонаблюдение

Център за видеонаблюдение

Център за видеонаблюдение

WIFI Комуникационна точка 5 Ghz

WIFI Комуникационна точка на 5 Ghz UBIQUITI

Пренос на ip камера през WIFI 5 Ghz

Пренос на ip камера през WIFI 5 Ghz

Комуникационна точка за видеонаблюдение с безжичен пренос

Комуникационна точка за видеонаблюдение с безжичен пренос

IP камера към подход

IP камера към подход

ПРЕНОС НА IP КАМЕРА ПРЕЗ WIFI 5 GHZ

ПРЕНОС НА IP КАМЕРА ПРЕЗ WIFI 5 GHZ

СЗрително поле от ip камера за градско видеонаблюдение

Зрително поле от ip камера за градско видеонаблюдение

Монтаж на IP PTZ камера на ъгъл. Зрително поле 270°

Монтаж на IP PTZ камера на ъгъл. Зрително поле 270°

Монтаж на IP PTZ камера на ъгъл. Зрително поле 270°

Монтаж на IP PTZ камера на ъгъл. Зрително поле 270°

Монтаж на IP панорамна камера. Зрително поле 180°

Монтаж на IP панорамна камера. Зрително поле 180°

Монтаж на IP камера. Зрително поле 98°

Монтаж на IP камера. Зрително поле 98°

IP камери на входно-изходна точка

IP камери на входно-изходна точка

Монтаж на IP камера. Зрително поле 180°°

Монтаж на панорамна IP камера. Зрително поле 180°

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ ОТ панорамна IP камера 180°

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ ОТ панорамна IP камера 180°

СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

50Wp Соларна система за видеонаблюдение

50Wp Соларна система за видеонаблюдение

100WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

100WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

200WP СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ

ТЕРМОВИЗИОННА IP КАМЕРА - HIKVISION

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение.

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение.

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение.

МОНТАЖ НА КУПОЛНА КАМЕРА СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА МОСТ title=

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение.

ТЕРМОВИЗИОННА IP КАМЕРА - HIKVISION

Автомагистрала „Струма“ етап 2 соларна система за видеонаблюдение.

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ДВЕ ПАНОРАМНИ КАМЕРИ ПО 180 ГРАДУСА

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 930Wp

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 930Wp с 3.6 kWh батерия

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp с 4.8 kWh батерия

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp с 4.8 kWh батерия

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp

СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 1860Wp с 4.8 kWh батерия